דף הבית שאלות נפוצות נקודות מכירה קנו אפי-נו עכשיו! דגמים ומחירים קניה קבוצתית פורום

תקנון ותנאי שימוש באתר אפי-נו ובניוזלטר שלו


תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים והגולשות באתר אפי נו ומקבלי הניוזלטר, להלן "המבקר".

בעצם השימוש באתר כולל הפורום, הפרסומות הניוזלטר הנשלח אליו וכל מה שנכלל באתר, מצהיר המבקר כי הוא מקבל על עצמו את תנאי התקנון כולל הרישא שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם המבקר אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם הוא אינו רשאי לעשות באתר או בניוזלטר כל שימוש.

האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן את התקנון ותנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר או בניוזלטר או בשניהם.

המבקר מצהיר בזאת כי ידוע לו שהתכנים שבאתר ובניוזלטר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ובכל מקרה הוראות השימוש הכתובות הן שקובעות

התכנים באתר ובניוזלטר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ רפואי, אין בהם משום מתן עיצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

מטרת התכנים שבאתר ובניוזלטר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד.

תכנים רבים באתר ובניוזלטר מבטאים דיעה אישית של הכותב בלבד והמידע הכלול בהם הנו בלתי מחייב, שלא ממקור ראשון ואינו מהווה בשום דרך, המלצה לשימוש במוצר האפי-נו או כל מוצר או שירות רפואי או אחר או תרופה כלשהי, עיצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

בעת מקרה חירום רפואי או במקרה של ספק כלשהו אין להסתמך על עיצה מהאתר או מהניוזלטר, אלא לפנות ללא שיהוי לקבלת עזרה רפואית מוסמכת בבית חולים או מידי רופא המוסמך לטפל בתחום הבעיה. המקרים רבים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני.

האתר לא ישא באחריות כלשהי לגבי כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע או בשירותים הנמצאים או המתפרסמים באתר או בניוזלטר.

האתר מאפשר למפרסמים שונים לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד.

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הבלעדית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.


כל הזכויות שמורות © לאתר אפי-נו ישראל | תקנון ותנאי שימוש | הריון לידה והורות | קורס דולות | לידות בית | צור קשר